Skip to content

Slovakia

Slovačka Republika je država u centralnoj Evropi. Skraćeni naziv je Slovačka , ali su u upotrebi oba termina. Graniči se sa Ukrajinom na istoku, Poljskom na severu, Českom na severozapadu, Austrijom na jugozapadu i Mađarskom na jugu.

Slovačka ima po najnovijem popisu 5.379.455 stanovnika od kojih su Slovaci 4.614.854 ili 85,8%, drugi po brojnosti su Mađari sa 520.528 pripadnika ili 9,7%, slede Romi sa 89.920 pripadnika i 1,7%, Česi 44.620 (0,8%), Rusini 24.201 (0,4%), Ukrajinci 10.814 (0,2%), Nemci 5.405, Poljaci 2.602, Moravci 2.348, Rusi 1.590, Bugari 1.179, Hrvati 890, Srbi 434, Jevreji 218, ostali narodi 5.350 i nepoznate nacionalnosti 54.502. Urbanog stanovnistva je oko 60%.
Slovačka je pretežno planinska zemlja, sa Karpatskim planinama koje se prostiru preko severnih i središnjih delova zamlje. Nizije su u Slovačkoj uglavnom koncentrisane u južnim i jugozapadnim delovima zemlje, tačnije u dolini Dunava. Među planinama se posebno ističu Tatre, koje su poznati skijaski centar, ali njihova jezera i kamenite udoline privlače posetioce tokom cele godine. Nad njima dominira i najviši vrh Slovačke Gerlahovski Štit sa svojih 2.655 metara nadmorske visine. Pored Dunava veće doline prave Vah i Hron.
Klima u Slovačkoj je umerena sa relativno hladnim letima i hladnim, vlažnim i oblačnim zimama.

Slovačka je podeljena na 8 Visih Zemaljskih Celina odnosno 8 Samoupravnih Krajeva:
1. Kraj Bratislava (glavni grad: Bratislava)
2. Kraj Trnava (glavni grad: Trnava)
3. Kraj Trencin (glavni grad: Trencin)
4. Kraj Nitra (glavni grad: Nitra)
5. Kraj Žilina (glavni grad: Žilina)
6. Kraj Banjska Bistrica (glavni grad: Banjska Bistrica)
7. Kraj Presov (glavni grad: Presov)
8. Kraj Košice (glavni grad: Košice)

04-09.03.2007 – Bratislava