Skip to content

Israel

Država Izrael je zemlja na Bliskom istoku na istočnoj obali Sredozemnog mora. Izrael je parlamentarna demokratija a po nacionalnom usmerenju, “Jevrejska država.” Stanovništvo Izraela je većinsko jevrejsko, sa velikom nejevrejskom manjinom, koju uglavnom čine hrišćani 2%, Druzi 1%, i Muslimani Arapi 16%. Izrael se graniči sa Libanom, Sirijom, Jordanom, i Egiptom. Izrael ima obale na Sredozemnom moru, Akabskom zalivu, i na Mrtvom moru.

Tel Aviv

Jerusalem