Skip to content

Belgium

Kraljevina Belgija je zapadnoevropska država koja se graniči sa Holandijom, Nemačkom, Luksemburgom, i Francuskom. Glavni grad države je Brisel. Belgija je na kulturnoj raskrsnici germanske i romanske Evrope sa holandskim govornim područjem na severu (Flamanci), nemačkim na istoku, te francuskim na jugu (Valonci). Ta ravnoteža se odražava u državnim institucijama i političkoj istoriji. Flamanci čine 60% stanovnika Belgije, dok su 31% Valonci.

Brussels